Palmqvist, van den Berg, Rantala, Luther (övers.)

Vi i tiden 1 Textbok

Vi i tiden 1 Textbokens fiktiva berättelse och roliga dialoger om några jämnåriga och deras vardag hjälper eleven att se vardagliga situationer ur olika perspektiv, så att de kan reflektera över sina egna handlingar och deras konsekvenser. Utöver den fiktiva berättelsen innehåller Textboken aktiviteter och korta lättlästa faktatexter som förklarar fenomen och begrepp som tas upp.

Vi i tiden 1 behandlar följande fyra teman:
Skolan, där eleverna lär sig samarbeta, fatta gemensamma beslut, om elevkåren och att ta ansvar.
Hemma, där jämlikhet, rättvisa och regler tas upp.
Ekonomi, som tar upp sparande, inköp och dyra hobbyer.
Konsumtion, som behandlar reklam och etiska val.

Serien Vi i tiden innehåller också ett Aktivitetshäfte och ett Digitalt materialpaket.

Andra titlar i serien