I våra nya läromedel enligt GLP2021 kan lärare och studerande byta mellan två olika vyer i innehållet:

  • den fullt interaktiva standardvyn
  • en alternativ läsvy.

Standardvyn är fullt interaktiv med navigationselement: man får helhetsblick via innehållsförteckningen, man kan öppna och stänga sektioner och man kan via innehållsförteckningen hoppa mellan olika sektioner. Standardvyn innehåller ett antal funktioner som stöder inlärning, såsom uppläsning, ordförklaring, markering och anteckning, Uppgifterna gör man i standardvyn. Standardvyn är alltså designad för mångsidig digital inlärning.

Läsvyn är en alternativ vy optimerad för just läsning: den lyfter fram texter, bilder och samt innehållet i uppgifter. Läsvyn filtrerar bort navigationselement och interaktivitet för att entydigt sätta innehållet i fokus. Läsvyn kan man aktivera för ett helt kapitel eller för en skild sektion i kapitlet.

Läsvyn kan man skriva ut. Utskriften är personlig och personifierad med användaruppgifter och vattenstämpel. Utskriften får endast användas av licensinnehavaren och endast under licenstiden. Utskriften eller delar av utskriften får inte överlåtas till någon annan.

Läs instruktionerna för hur du använder läsvyn nedan eller se videon här.

 

ANVÄNDA LÄSVYN I DIGITALA LÄROMEDEL

1) Gå in i ett kapitel i läromedlet.

2) Klicka på bok-ikonen uppe till vänster ovanför innehållsförteckningen.

Läsvyn aktiveras och du ser texterna, bilder och innehållet i uppgifterna i hela kapitlet i ett flöde. Eventuella deluppgifter placeras automatiskt under varandra.

3) För att återgå till den interaktiva menyn: Rulla tillbaka upp och klicka på ikonen för innehållsförteckning uppe till vänster.

4) För att öppna en enskild sektion i läsvy: Klicka på bok-ikonen till höger på sektionsbalken.

Texterna, bilderna och innehållet i uppgifterna i sektionen visas i ett flöde.

5) För att skriva ut läsvyn: Aktivera läsvyn för kapitlet eller sektionen. Klicka på utskrift-ikonen uppe till höger. Följ instruktionerna.