Dagens tips är en differentierade uppgifter till Going Places 5 (Part 4, kapitel 16–20). Uppgifterna är alla för enskilt arbete och ingår i Going Places 5 Digitalt materialpaket. Man kan använda uppgifterna även utan bok, med hjälp av t.ex. en webbaserad ordlista.

Det finns differentierade övningar till alla kapitel i serien Going Places. För varje kapitel finns först ”Ready, steady, go!” som återkopplar till och befäster det mest centrala i kapitlet ifråga om grammatik och ordförråd. Därefter kommer ”Plus” som innehåller uppgifter för elever som behöver mer utmaningar och gärna jobbar också bortom kapitlets centrala stoff.

Ladda ner materialet här.

Se alla Dagens tips här.