Dagens tips handlar om energi! Materialet består av frågesportkort om olika aspekter av temat energi – från energikällor via energiproduktion till strömkretsar. På de totalt 18 korten finns både fråga och svar. Uppgiften passar utmärkt för elev och vårdnadshavare att på ett lekfullt sätt jobba igenom centrala begrepp, fenomen och processer.

Klipp ut korten, blanda och träna på fråga och svar.

Tips 1! Dela gärna korten i två eller tre block (dvs. nio eller sex kort åt gången), eftersom 18 kort på en och samma gång kan kännas överväldigande.

Tips 2! Låt först eleven ställa frågorna. Eleven får sedan bekräfta eller rätta den vuxnas svar. Byt roller när ni jobbat igenom korten och låt eleven testa själv. Går det lika bra eller bättre än för den vuxna?

Uppgiften ingår i Omvärlden 6 Digitalt materialpaket, men lämpar sig naturligtvis även för högre årskurser. Och varför inte också lägre årskurser – välj då ut de mest konkreta frågorna.

Ladda ner materialet här.

Se alla Dagens tips här.