DAGENS TIPS: Må bra!

Vad behöver man för att må bra? För att vara trygg? Orka och hade både energi och livsglädje? I dag bjuder vi på en uppgiftshelhet kring just detta. Eleven får först fundera på vad man som barn/ung behöver och sedan göra en tankekarta på temat. Konkreta punkter som lätt breddas och fördjupas med också äldre elever.

Uppgiften kommer från aktivitetsboken till Ordresan 3 men lämpar sig för många årskurser.

Ladda ner uppgifterna här.

Se alla Dagens tips här.