DAGENS TIPS: My favourite places!

I dag bjuder vi ett kapitel ur Thank you! 5, med material både ur textboken och aktivitetsboken (vilken inom kort åker till tryckeriet). Temat för kapitlet är favoritplatser, natur, väder och frågor.

Eftersom Thank you!-serien har skilda text- och aktivitetsböcker, har vi här fogat samman sidor ur bägge till ett material. Textboken bidrar med en bastext, en tematisk bildordlista samt en styckeordlista till bastexten. Aktivitetsboken bidrar med aktiviteter i fem kategorier: (läs)förståelse av bastexten (Text), grammatik i tal och skrift (Grammar), styckeordlistas centrala ordförråd (Words), den tematiska ordlistan (Top 12) och knyta-ihop-säcken-uppgifter (All about me).

Ladda ner materialet här.

Tips! Jobba varierat och differentierat med materialet t.ex. genom att

  • börja med bastextens bilder och diskutera på svenska vilka länder varje person kommer ifrån och vad personerna tycker om
  • börja med All about me för att inleda temat och kartlägga vad eleven redan kan, avsluta med All about me igen och reflektera över om man nu kan uttrycka mer än i början
  • börja med Top 12-blocket och först därefter ta bastexten
  • börja med Words-blocket för att eleverna ska bli bekanta med det nya ordförrådet i bastexten och ta först därefter Text-blocket
  • låt svaga elever svara på frågor på svenska och starkare elever på engelska (t.ex. uppgift 1, 6 och 8)
  • låt elever med starka kunskaper skriva läsförståelsen på engelska samt korrigera de felaktiga påståendena
  • låt elever som behöver träna på personerna och personböjningen av verb skriva om bastexterna så att alla ”I” blir ”he”/”she” och ”my” och ”our” blir ”his”/”her” respektive ”their” (samt hur verben ändras)
  • låt elever med starka kunskaper skriva en egen text utgående från bastextens fyra modeller
  • hoppa över uppgift 2C och 10B med svaga elever
  • jobba ämnesintegrerat och gör uppgift 9 i tre steg: först jobbar eleverna muntligt och gissar, därefter söker de upp information på svenska om de olika platserna/naturformationerna och slutligen jobbar de muntligt igen och svarar nu med fakta och kunskap i ryggen

Se alla Dagens tips här.