DAGENS TIPS: Reklamaffischer!

Reklam finns överallt omkring oss, särskilt grafisk sådan. Att kunna identifiera, tolka och förhålla sig på rätt sätt till reklam är en essentiell färdighet för ung som gammal. I dag bjuder vi på en uppgiftshelhet om reklamaffischer. Eleven får först titta på tre (fiktiva) reklamaffischer och leds därefter in att analysera olika aspekter av dem. Slutligen får eleven skapa en egen reklamaffisch.

Tips 1! Uppgiften uppmanar eleven att rita en affisch – affischen kan förstås också göras på andra sätt.

Tips 2! Använd uppgiften som startpunkt för äldre elever och låt dem sedan gå vidare till att analysera också andra formera av visuell reklam.

Uppgiften kommer från aktivitetsboken till Ordresanmen lämpar sig för också äldre årskurser.

Ladda ner uppgifterna här.

Se alla Dagens tips här.