Dagens tips är består av samlarkort på finska, med roliga bilder, verb och grupper. Korten kommer från Kaverit (finska för åk 2) och fungerar också för äldre barn. Använd dem för att tillsammans med barnen leka med ord på finska.

Använd t.ex. för att spela spel, t.ex. Kvartett/Löjliga familjen. Det finns fem grupper om fyra figurer vardera:

Auttajat = vi/de som hjälper
Jakajat = vi/de som delar (med oss)
Leikkijät = vi/de som leker
Löytäjät = vi/de som hittar
Neuvojat = vi/de som ger råd

Låt gärna eleverna själva fundera kring och upptäcka innehållet på korten.

Tips 1! Låt eleverna gruppera korten enligt färg och hitta på vad figurerna på dessa kort har gemensamt.

Tips 2! Verben på korten finns i en ordlistan som du laddar ner samtidigt som korten. (Se nedan.) I boken Kaverit är verben på korten främst tänkta för lekfull och passiv inlärning, dvs. att känna igen och börja förstå. Därför går korten utmärkt att använda även med äldre barn. Hur är det med mamma, pappa och andra vuxna? Kan de alla verben?

Tips 3! Det finns fyra tomma kort som man själv kan illustrera, färglägga och sätta ord till.

Korten kommer som sagt från läromedlet Kaverit (finska för åk 2). I varje kapitel i elevboken finns en randig ruta med texten Keräilykortti, samlarkort. Där ska samlarkort limmas in. Samlarkorten finns längst bak i boken och är numrerade enligt kapitel. Efter varje kapitel får eleverna klippa ut kortet och limma in det. För att man både ska kunna limma in samlarkorten i boken och spela spel med dem, finns samlarkorten både i elevboken och i lärarens digitala materialpaket.

Ladda ner materialet här.

Se alla Dagens tips här.