DAGENS TIPS: Topelius för lågstadiet, för gymnasiet och för alla!

Vet du/eleverna mycket, litet eller ingenting om Zacharias Topelius? Oberoende av svaret så erbjuder de digitala läromedlen Topelius för lågstadiet och Topelius för gymnasiet något! Man kan lyssna på sagor av Topelius, se på videor om hans samtid, se hans världssyn och samtid genom hans texter och få en inblick i vem personen Zacharias Topelius var. Allt på rätt nivå.

Välj Topelius för lågstadiet för korta, tydliga helheter om ca 15 minuter vardera på teman som Vem var Topelius?, Vardagslivet på Topelius tid, Frakturstil och Vad skrev Zacharias Topelius. Och varför inte titta, reagera och fundera på bildkomposition genom illustrationer till hans sagor? De tolv modulerna är planerade för åk 5–6 men fungerar också för högre årskurser.

Välj Topelius för gymnasiet för att utforska Topelius och hans verk genom modersmålsämnet eller historieämnets perspektiv. Lyssna på lyrik och utforska rimflätor, jämför läroboken då och nu, fundera kring smittsamma sjukdomar och spädbarnsdödlighet och mycket mer. Topelius för gymnasiet är uppbyggt så att man enkelt väljer hur djupt in i temat man gå: förförståelse, förståelse, analys och tillämpning. Särskilt förstå-nivån fungerar bra även för grundskolans högre årskurser.

Du hittar Topelius för lågstadiet här och Topelius för gymnasiet här.

Topelius-läromedlen är ett samarbetsprojekt mellan Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) och Schildts & Söderströms. Läromedlen är fritt tillgängliga på gratis.laromedel.fi.

Se alla Dagens tips här.