Dagens tips är en uppgiftshelhet kring media, medietexter och mediakompetens från Vi i tiden 2 Aktivitetshäfte (samhällslära). Uppgiften lämpar sig särskilt från och med åk 6.

Eleven får fundera kring textexempel, begrepp och reflektion. Eleven får både färdiga texter och ska söka egna textexempel.

Ladda ner materialet här.

Se alla Dagens tips här.