Dagens tips kommer från det digitala läromedlet TING. Experimentet finns som extra uppgift i modulen ”Vattnets tre former i köket” som tar upp vattnets aggregationstillstånd på ett enkelt sätt med video, bilder, mikrotexter och digitala kontrolluppgifter. Tips! Uppgiften lämpar sig som uppgift över veckoslutet.

OBS! Alla skolor i Finland som undervisar på svenska och som vill får TING gratis resten av vårterminen 2020. Kontakta laromedel@sets.fi om din skola inte har TING.

———
VATTNETS FORMER: EXPERIMENTERA HEMMA

Du behöver:

1 decilitermått
2 likadana burkar
1 tuschpenna

Gör så här:

1) Ta två lika stora burkar med samma form.
2) Häll exakt lika mycket vatten i båda burkarna, till exempel 2 deciliter.
3) Rita ett streck där vattennivån är i burkarna.
4) Ställ den ena burken i frysen.
5) Ställ den andra burken i solen, till exempel i fönstret, eller bredvid ett värmeelement.
6) Vänta två dagar.
7) Ta fram båda burkarna. Är vattnet kvar på samma nivå som strecken?

——-

Se alla Dagens tips här.