GRUNDSKOLANS LÄGRE ÅRSKURSER (1–6)

Modersmål och litteratur:

Ordresan, åk 1–4: ljudböcker –> se gratis.laromedel.fi

Omgivningslära:

Omvärlden, åk 3–6: ljudböcker

Matematik:

digiTal, åk 1–6 (lärstigarna följer kapitelindelningen i Lyckotal och Supertal)

Min matematik, digitala övningar –> se gratis.laromedel.fi

Finska

Tassu, digitala övningar, åk 1–2 –> se gratis.laromedel.fi

Poks!, åk 3–6

Juttu luistaa, åk 3–6

Loistava juttu!, åk 3–6

Engelska

Thank you!, åk 4

Going Places, åk 4–6

Ämnesöverskridande läromedel

TING (bl.a. samhällslära, historia, omgivningslära och modersmål)

 

GRUNDSKOLANS HÖGRE ÅRSKURSER (7–9)

Finska

Suomeksi, åk 7–9

Engelska

Top Ten, åk 7–9

Far and Beyond, åk 7–9

Fysik

Fysik Figura, åk 7–9

Kemi

Kemi Forma, åk 7–9

Biologi

Biokoden, åk 7–9

Hälsokunskap

Energi, åk 7–9

Historia och samhällslära

I tiden, åk 7–9

Religion

Mosaik, åk 7