VÄLKOMMEN TILL EDUCA 2020!

 

24 och 25 januari är det dags för Educa 2020! Vi på Schildts & Söderströms Läromedel är förstås på plats. Besök vår monter, mingla med bekanta, upptäck våra nyheter! Och så kan du delta i en av våra 14 workshoppar! Vi har workshoppar för åk 1–6, åk 7–9 och gymnasiet. Dessutom bjuder vi också på workshop om barn- och ungdomslitteratur! Bekanta dig med workshopparna nedan.

Obs! Anmälningstiden har gått ut. Det finns lediga platser i vissa workshoppar. Om du är intresserad, kontakta laromedel@sets.fi och fråga om lediga platser.

 

FREDAG 24.1

12.30–13.00, rum 306
Åk 1–6, Ämnesövergripande
Mats Omars
Jobba med TING
TING i klass, i grupp och enskilt! Det digitala läromedlet TING för åk 1–6 ger stora möjligheter till differentiering och ämnesintegrering. I den här workshoppen får du konkreta tips om hur du kan använda TING på ett mångsidigt sätt för att stöda undervisning och inlärning.

 

13.30–14.00, rum 306
Gymnasiet
Marikki Sjöström
Kollaboration och differentiering: case Finska på gymnasiet
Målbaserat lärande, differentiering och kollaborativa metoder! Gymnasiets läroplaner, både den nuvarande och den kommande, betonar alltmer individualisering och differentiering, samarbete och interaktion, mål och metod. Marikki Sjöström diskuterar konkreta strategier för hur man lyckas med detta. Hon undervisar i finska och hälsokunskap vid Katedralskolan i Åbo och är även läromedelsförfattare. I sina exempel utgår hon från undervisning i finska men metodologin lämpar sig även för andra ämnen.

 

14.30–15.00, rum 306
Gymnasiet
Tuula Lahtinen, Jenny Mertaniemi, Johanna Nygård-Sandelin och Marikki Sjöström
Studentprov FI och EN
Steg för steg mot studentexamensprovet – kurs för kurs! Vi lanserar nu digitala läromedel med repetition inför studentexamensproven i finska (lång lärokurs) och engelska (lång lärokurs). Under workshoppen får du veta hur läromedlen kan stöda dig och eleverna redan från första kursen!

 

15.30–16.00, rum 306
Barn- och ungdomslitteratur
Malin Klingenberg och Ida-Lina Nyholm
En bok blir till
Hur kommer man på en bra idé? Hurdan är processen från manus till färdig bok? Hur jobbar man med språk, tilltal och koppling mellan bild och text, och måste man tänka på målgruppen? Författaren Malin Klingenberg och barn- och ungdomsredaktören Ida-Lina Nyholm berättar om hur de jobbar kring den viktigaste litteraturen av alla: den som väcker läslust.


LÖRDAG 25.1

Under lördagen finns det två spår: Spår 1 för åk 1–6 och Spår 2 för åk 7–9. Workshopparna för åk 1–6 hålls i rum 306 och de för åk 7–9 i rum 307.

SPÅR 1: Åk 1–6

10.30–11.00, rum 306
Modersmål
Irina Johansson, Charlotta Sillman och Lisette Sundén
Skrivexperter! – Ordresan och skrivkompetens
Många vägar till skrivkompetens! Den populära serien Ordresan för modersmålsundervisningen i åk 1–4 betonar läslust, empati och analytisk kompetens. Och skrivkompetens! I workshoppen får du höra mer om hur du kan jobba med skrivexperterna, Ordresans exempelstrategier för att utveckla färdigheterna att skapa text. Workshopen ger konkreta råd och praktiska övningar. Alla deltagare får läromedel i gåva.

12.00–12.30, rum 306
Modersmål
Joanna Vikström Eklöv
Helt rätt! – Grammatik och rättskrivning för alla
Knäck grammatikkoden! I workshopen berättar författaren Joanna Vikström Eklöv om den nya läromedelsserien Helt rätt! för grundskolans lägre årskurser. Böckerna ger övning och befäster kunskap inom grammatik, rättskrivning och ordkunskap. Workshopen ger även konkreta tips på kreativa övningar. Alla deltagare får läromedel i gåva.

13.00–13.30, rum 306
Finska
Kirsi Martin
Yksi, kaksi, moi! – nybörjarfinska för åk 1–2
Finska är kul, kiva! I workshopen presenterar klassläraren och specialpedagogen Kirsi Martin nya läromedel i nybörjarfinska för åk 1 och 2. Workshopen ger konkreta exempel på uppgifter och strategier för hur du kan jobba med finska på ett lekfullt och avslappnat sätt. Alla deltagare får läromedel i gåva.

14.00–14.30, rum 306
Engelska
Sandra Bjon, Christa Långström,Sonja Posa, Lisette Sundén och Katarina Wahlstedt
English 3 and up!
Engelska från åk 3 och/eller 4? Yes, please! På workshopen presenteras nya läromedel i engelska riktade till åk 3 och åk 4–6. Workshopen tar upp hur läromedlen kan kombineras till en lärstig och hur de kan användas separat. Alla deltagare får läromedel i gåva.

 

15.00–15.30, rum 306
Åk 1–6, ämnesövergripande
Mats Omars
Jobba med TING
TING i klass, i grupp och enskilt! Det digitala läromedlet TING för åk 1–6 ger stora möjligheter till differentiering och ämnesintegrering. I den här workshoppen får du konkreta tips om hur du kan använda TING på ett mångsidigt sätt för att stöda undervisning och inlärning.

 

SPÅR 2: Åk 7–9

10.30–11.00, rum 307
Religion
Pernilla Granlund
Mosaik – religionen i centrum och i marginalen
Religion tillgängligt och relevant! Den nya serien Mosaik i religion för åk 7–9 tar sig an ämnet religion på ett elevnära och reflekterande sätt. Läromedelsförfattaren Pernilla Granlund presenterar innehåll och upplägg och ger konkreta tips för undervisningen. Alla deltagare får läromedel i gåva.

12.00–12.30, rum 307
Biologi och geografi
Charlotte Elf-Grandin och Elisabet Palenius
Samma värld, nya vindar – geografi och biologi för åk 7–9
Samma, men annorlunda! Läroämnena geografi och biologi har delvis nya tyngdpunktsområden i åk 7–9. Läromedelsförfattarna Charlotte Elf-Grandin och Elisabet Palenius öppnar tänket i de nya läromedelsserierna Biokoden och Geoiden och ger konkreta exempel för undervisning och inlärning. Alla deltagare får läromedel i gåva.

 

13.00–13.30, rum 307
Matematik
Tora Smeds och Siv Hartikainen
Smidig differentiering i matematik – har ekvationen en lösning?
Hur differentiera matematiken på ett enkelt och ändamålsenligt sätt? Workshopen presenterar Tangent, en serie i matematik för åk 7–9, som smidigt stöder både lärare och elever. Läromedelsförfattare och testande lärare går i dialog och ger konkreta tips! Alla deltagare får läromedel i gåva.

14.00–14.30, rum 307
Modersmål och litteratur
Crista Åberg och Alfred Backa
#modersmål #kulochnyttigtjavisst – modersmål för åk 7–9
Video, ljud, skrivkompetens, läskompetens, ordkunskap, litteraturhistoria och engagerande texter att jobba med. Allt detta och mer ingår i Språket i mig – vår nya läromedelsserie i modersmål och litteratur för åk 7–9. Läromedlet är ett samarbete mellan finlandssvenska författare och pedagoger – för dagens behov med ett vettigt grepp och med glimten i ögat. Alfred Backa och Crista Åberg talar om video, texter och hur de kan användas i undervisningen. Alla deltagare får läromedel i gåva.

15.00–15.30, rum 307
Ämnesövergripande, bl.a. samhällslära och modersmål och litteratur
Johanna Bonäs och Alfred Backa
Källkritik, en kritisk färdighet – en diskussion
Johanna Bonäs (lärare i samhällslära och läromedelsförfattare) och Alfred Backa (författare, läromedelsförfattare och underhållare) diskuterar källkritik, hur falska nyheter och lögner används i politiken, och hur du som lärare kan tackla desinformationen i klassrummet.

 

ANMÄLAN

Obs! Anmälningstiden har gått ut. Det finns lediga platser i vissa workshoppar. Om du är intresserad, kontakta laromedel@sets.fi och fråga om lediga platser.