VÄLKOMMEN TILL EDUCA 2023!


27 och 28 januari är det äntligen dags för Educa 2023 efter flera års påtvingad paus! 
Vi på Schildts & Söderströms Läromedel är förstås på plats. Besök vår monter, mingla med bekanta, upptäck våra nyheter! Och så kan du delta i en av våra nio workshoppar! Vi har workshoppar för både åk 1–6 och åk 7–9. Bekanta dig med workshopparna nedan. Workshopparna är gratis och alla deltagare får läromedel i gåva.

Anmälningstiden har gått ut, men det finns fortfarande en del platser kvar! Kontakta laromedel@sets.fi eller Roland på 050 44 83 555 om du är intresserad! Du kan också fråga i vår monter fredag och lördag.

FREDAG 27.1


OLO – FOKUS PÅ LÄRGLÄDJE

OLO är en ny serie i A-finska med fokus på kommunikation, mångsidighet och framför allt lärglädje. I workshoppen berättar författarna om hur eleverna på ett lustfyllt sätt kan lära sig ett nytt språk, nya ord och strukturer. Alla deltagare får läroböckerna för en årskurs i gåva. Efter workshoppen finns tid reserverad för diskussion med författarna.
Med Annika Floman och Lena Gärkman
Läroämne: A-finska
Målgrupp: Lärare i åk 3–6
Tid och plats: Fredag kl. 11:00–11:30, rum 216 Rento, vån. 2
Kan du inte komma på fredagen? Workshoppen hålls även på lördagen! Se nedan!

VÅR SIFFERVÄRLD – UPPTÄCK MATEMATIKEN I VARDAG OCH OMGIVNING!
Vår siffervärld är ett nytt inspirerande läromedel i matematik för åk 1–6. Författarna Johanna Pipping-Arrakoski och Maria Stenberg visar hur eleverna får upptäcka matematiken i vardagen och omgivningen. Redaktör My Hermanson presenterar det digitala materialet till serien. Alla deltagare får läroböckerna för en årskurs i gåva. Det finns också tid för diskussion.
Med Johanna Pipping-Arrakoski, Maria Stenberg, My Hermanson
Läroämne: Matematik
Målgrupp: Lärare i åk 1–4
Tid och plats: Fredag kl. 12:00–12:30, rum 216 Rento, vån. 2
Kan du inte komma på fredagen? Workshoppen hålls även på lördagen! Se nedan!

SPRÅKET KAN BLI HELT RÄTT FÖR ALLA
Succéserien Helt rätt! blir nu komplett – åk 1 till och med 6! Författaren Joanna Vikström Eklöv berättar om de senaste nyheterna och visar hur läroböckerna genom fokus på grammatik, rättskrivning och ordkunskap gjuter språkets fundament. Joannas devis är att glädje, humor och en genomtänkt struktur stöder inlärningen. Hon konkretiserar med händelser ur skolvardagen. Alla deltagare får en lärobok i gåva. Efter workshoppen finns tid reserverad för diskussion med författaren.
Med Joanna Vikström Eklöv
Läroämne: Modersmål och litteratur
Målgrupp: Lärare i åk 1–6, speciallärare, lärare i svenska som andraspråk
Tid och plats: Fredag kl. 13:00–13:30, rum 216 Rento, vån. 2

BÖRJA LÄSA!
Lättlästa böcker på tre nivåer! Serien Börja läsa välkomnar barn som precis börjat läsa in i böckernas underbara värld. Böckerna är skrivna på tre olika nivåer så att alla nya läsare ska hitta en läsutmaning som passar dem. Karaktärerna i böckerna känner du och eleverna igen från Ordresan: de återfinns i det fiktiva Södervik. Möt författaren Malin Klingenberg och bibliotekarien Mikaela Wickström, som tillsammans berättar om böckerna, upplägget och hur du kan använda dem i praktiken i klassrummet. Efter workshoppen finns tid reserverad för diskussion.
Med Malin Klingenberg, Mikaela Wickström
Läroämne: Modersmål och litteratur
Målgrupp: Lärare särskilt i åk 1–3, speciallärare
Tid och plats: Fredag kl. 14:00–14:30, rum 216 Rento, vån. 2

ORDRESAN TAR STEGET TILL ÅK 5 och 6: GENRER, KOMPETENSER OCH GRAMMATIK
Ordresan tar nu klivet upp till åk 5 och 6! Eleverna möter nya utmaningar och verktyg, samtidigt som berättelserna, Södervik och grundupplägget finns kvar. Författarna Jeanette Friis-Dönsberg, Irina Johansson, Malin Klingenberg och Hanna Lundström och visar hur du kan jobba på årsnivå, veckonivå och individnivå med materialet. Du får också bekanta dig med det digitala materialet till serien. Alla deltagare får läroböckerna för en årskurs i gåva. Efter workshoppen finns tid reserverad att diskutera också i mindre grupper med författarna.
Med Jeanette Friis-Dönsberg, Irina Johansson, Malin Klingenberg och Hanna Lundström
Läroämne: Modersmål och litteratur
Målgrupp: Lärare särskilt i åk 5–6
Tid och plats: Fredag kl. 15:00–15:30, rum 216 Rento, vån. 2


LÖRDAG 28.1

OLO – FOKUS PÅ LÄRGLÄDJE
OLO är en ny serie i A-finska med fokus på kommunikation, mångsidighet och framför allt lärglädje. I workshoppen berättar författarna om hur eleverna på ett lustfyllt sätt kan lära sig ett nytt språk, nya ord och strukturer och hur man som lärare kan gjuta in modet att våga prata. Alla deltagare får läroböckerna för en årskurs i gåva. Efter workshoppen finns tid reserverad för diskussion med författarna.
Med Annika Floman och Lena Gärkman
Läroämne: A-finska
Målgrupp: Lärare i åk 3–6
Tid och plats: Lördag kl. 11:00–11:30, rum 216 Rento, vån. 2
Kan du inte komma på lördagen? Workshoppen hålls även på fredagen! Se ovan!

VÅR SIFFERVÄRLD – UPPTÄCK MATEMATIKEN I VARDAG OCH OMGIVNING!
Vår siffervärld är ett nytt inspirerande läromedel i matematik för åk 1–6. Författarna Johanna Pipping-Arrakoski och Maria Stenberg visar hur eleverna får upptäcka matematiken i vardagen och omgivningen. Redaktör My Hermanson presenterar det digitala materialet till serien. Alla deltagare får läroböckerna för en årskurs i gåva. Det finns också tid för diskussion.
Med Johanna Pipping-Arrakoski, Maria Stenberg, My Hermanson
Läroämne: Matematik
Målgrupp: Lärare i åk 1–4
Tid och plats: Lördag kl. 12:00–12:30, rum 216 Rento, vån. 2
Kan du inte komma på lördagen? Workshoppen hålls även på fredagen! Se ovan!

 

SMOOTH SAILING IN AND OUT OF THE CLASSROOM
Smooth Sailing är en ny finlandssvensk serie i engelska för åk 7–9. Serien har differentiering på tre nivåer och ger stora möjligheter till variation både för lärare och elev. Författaren Vera Lillrank visar på olika sätt att lägga upp undervisningen både på årsnivå och på individnivå. Alla deltagare får en lärobok i gåva. Efter workshoppen finns tid reserverad för diskussion.
Med Vera Lillrank
Läroämne: Engelska
Målgrupp: Lärare i åk 7–9
Tid och plats: Lördag kl. 13:00–13:30, rum 216 Rento, vån. 2


KAVERIPIIRI – B-FINSKA MED FOKUS PÅ MÅNGSIDIG INLÄRNING
Kaveripiiri är en efterlängtad serie i B-finska för åk 6–9. Läromedlet är uppbyggt av tematiska kapitel som börjar med uppvärmning inför huvudstoffet. Författaren Ann-Sofi Strandberg visar på olika sätt att arbeta med de kombinerade text- och aktivitetsböckerna. Alla deltagare får en lärobok i gåva. Efter workshoppen finns tid reserverad för diskussion.
Med Ann-Sofi Strandberg
Läroämne: Finska
Målgrupp: Finskärare och speciallärare i grundskolan
Tid och plats: Lördag kl.14:00–14:30, rum 216 Rento, vån. 2