Eleven ska våga och vilja använda språket – det har varit vårt  fokus när vi i samklang med LP 2016 utarbetat våra nya, helt finlandssvenska, serier i engelska.

Going Places för åk 4–6 betonar och uppmuntrar till muntlig kommunikation. Följ med en finlandssvensk familjs äventyr i engelskspråkiga länder. Serien passar dig som tycker om en logisk och lätthanterlig struktur med goda möjligheter att differentiera.

I åk 7–9 erbjuder vi två mångsidiga serier, Top Ten och Far and Beyond. Top Ten är serien för dig som vill utgå från informativa och tematiska texter medan Far and Beyond betonar interkulturell kommunikation.

Till alla våra serier i engelska finns digitala elevmaterial. Det digitala materialet består av text, ljud, bild och interaktiva övningar.


laroplan2016Våra nya serier i engelska fokuserar på kommunikation, kulturell mångfald och språkmedvetenhet. Läromedlen uppmuntrar till att modigt och aktivt använda sina kunskaper i engelska i olika situationer. Eleven få möta olika texter och jobba med ljud, bild och symboler. Tal och skrift som produceras tangerar elevens egen vardag.

Våra läromedel i engelska ger goda möjligheter till differentiering och erbjuder också digitala verktyg.