Förskola

Förskola

Träffa Ficke Fikonfnatt och Lillis i vårt nya läromedel för förskolan, Fikonfnatt! Tillsammans undersöker de språket, räknar och lär sig bokstäverna. Dessutom funderar de på kroppen, hur man rör sig i trafiken och hurdan en god vän är.

Till läroboken Fikonfnatt har utkommit ett nytt läromedel i matematik, Matte med Ficke och Lillis.

9789515244611_nyOBS! Om ni vill beställa läromedel till er förskola mot faktura, skicka e-post till laromedel@sets.fi. Meddela titel och antal, telefonnummer samt leverans- och faktureringsadress.

Alla serier