GLP2021 med S&S Läromedel

Tolv nya serier. Mångsidig kompetens. En helt ny digital plattform. Gymnasiebanken, vårt allt-i-ett-paket.

 

S&S Läromedel erbjuder verktygen och innehållet för en enkel, smidig och givande övergång till GLP2021.

Vi utkommer samtidigt med tolv nya serier. Allting utkommer digitalt, och nästan allt också i tryckt form. Dessutom kommer vi med ytterligare fyra serier efter läsåret 2021–2022.

Vi beaktar och pekar på de mångsidiga kompetenserna i varje enskilt läromedel. Tack vare tydliga kopplingspunkter och utvalt innehåll blir kompetensutvecklingen en naturlig del av lärandet.

Våra nya digitala läromedel är helt digitala och interaktiva. Man gör alla uppgifter i själva läromedlet, man kan skicka fritextsvar och uträkningar till läraren för respons, läraren kan skriva och skicka egna uppgifter till sina studerande och alla kan göra anteckningar i sina egna läromedel. Det och mycket mer erbjuder vår nya digitala plattform.

Se en video om de grundläggande funktionerna för studerande och deras lärande här.

Gymnasiebanken erbjuder en smidig lösning för skolan: med en licens får den studerande tillgång till alla våra digitala läromedel. Både våra nya digitala läromedel för GLP2021 och våra digitala läromedel för GLP2016. Läromedel som utkommer under läsåret läggs automatiskt till i Gymnasiebanken. Det har aldrig varit enklare att skaffa läromedel, skapa ämnesövergripande studieavsnitt, byta studieinriktning och hantera licenser. Läsåret 2021–2022 kostar Gymnasiebanken endast 250 € per studerande och läsår.

Läs mer om vad vi erbjuder för GLP2021 här, både på ämnesnivå och helhetsnivå.

Se tidtabellen för vår utgivning för GLP2021 inkommande och följande läsår.