LÄGESRAPPORT FÖR LÄROMEDEL ENLIGT GLP2021 FRÅN LÄROMEDELSCHEF NILS SARAMO (29.3.2022)

Bästa lärare i det finlandssvenska gymnasiet,

Läsåret 2021–2022 har varit en utmaning. Tyvärr har vi inte kunnat leva upp till våra egna målsättningar då det gäller den tekniska lösningen. Vi missbedömde utmaningen i att skapa den planerade kommunikationskanalen mellan studerande och lärare.

Med facit i hand lovade vi den här enskilda funktionen ett år för tidigt.

Att våra digitala läromedel i övrigt fungerar som planerat är en liten tröst för den som byggt upp sin undervisning kring den här interaktiviteten.

Vi kommer att göra vårt yttersta för att reparera det misstroende som uppstått. Vi vill att den finlandsvenska skolan ska må bra och att lärare och studerande ska veta att vi finns där för dem. Vi beklagar att vi brustit.

Inför innevarande läsår, som bjöd på såväl den nya läroplanen GLP2021 som ett avgiftsfritt andra stadium för första årets studerande, gick vi på Schildts & Söderströms aktivt in för att ge ut de flesta av de nya läromedlen i såväl tryckt som digitalt format. Vi ansåg att det var viktigt att båda formaten finns, eftersom vi upplever att de olika formaten har olika styrkor och att de studerande också skulle ha nytta av tryckta läromedel.

I november tvingades vi dock att slänga in handduken då det gäller gymnasiets tryckta läromedel. Gymnasierna har beställt nästan enbart digitala läromedel (över 90%). Därmed är det inte möjligt att ge ut tryckta läromedel. Det går helt enkelt inte ihop ekonomiskt.

Att det fysiska formatet framöver saknas oroar, och därför har vi i vinter gjort några omprioriteringar i utvecklingen av vår digitala plattform.

I dag 29.3.2022 har vi lanserat vi ett nytt gränssnitt.

Vi har skalat bort balkar, minskat balkhöjder och optimerat för att också studerande som jobbar på datorer med låg upplösning ska se klart mer av innehållet. Samtidigt introducerar vi en läsvy, där alla balkar och navigationselement filtreras bort. Läsvyn låter lärare och studerande se texter, bilder och uppgifter i kapitlet i ett flöde. Läsvyn går dessutom att skriva ut, vilket ger goda möjligheter för den som skulle behöva jobba med ett fysiskt format. Förändringen gäller samtliga digitala läromedel för GLP2021. Här kan du läsa mer om läsvyn och även se en video.

Schildts & Söderströms har till dags datum gett ut 13 nya serier och över 30 enskilda moduler för gymnasiet enligt GLP2021. Från vår synvinkel är det här en massiv utgivning. Läsåret 2022–2023 omfattar vår gymnasieutgivning enligt GLP2021 totalt 17 serier och kommer att närma sig 70 utgivna moduler. Vi ger bland annat ut ett helt nytt ämne: B-finska. Här kan du läsa vår katalog för gymnasiet.

Från hösten 2022 har vi läromedel enligt GLP2021 i alla läsämnen utom livsåskådning och de s.k. korta språken. Här kan du se vår tidtabell för utgivningen enligt GLP2021. Tidtabellen uppdateras och utvidgas efterhand.

Vi är glada över att ha kunnat leva upp till våra ambitioner med att utkomma brett, snabbt och med innehåll av hög kvalitet.

För att kompensera för att den utlovade elev-lärarinteraktiviteten i vår plattform inte utkommit som avsett, får gymnasierna, så som tidigare aviserats, inkommande läsår kraftig ekonomisk kompensation på läromedlen för andra årets studerande: Gymnasiebanken för andra årets studerande kostar 170 euro i stället för 300 euro.

Vänliga hälsningar,

Nils

Nils Saramo
Läromedelschef
Schildts & Söderströms
+358 400 593036
nils.saramo@sets.fi