Läromedelsutställningar 2020

S&S LÄROMEDEL I EN SKOLA NÄRA DIG!

Schildts & Söderströms Läromedel besöker som tidigare år skolor runtom i Svenskfinland tillsammans med Lärum: vi visar upp våra läromedel, både nyheter och favoriter, tar emot respons och diskuterar gärna. I år har vi dessutom bjudit med representanter för Ung företagsamhet och Valteri som förevisar sina material och tjänster på de flesta orter. Tillsammans erbjuder vi läromedel, innehåll, material och stöd för såväl lärare som elever.

Dessutom erbjuder vi på samtliga orter gratis workshoppar för lärarna. Workshopparna tar 20–30 minuter. Upptäck vilka workshoppar som hålls på en ort nära dig genom att klicka på datumen nedan.

Tillfällena är öppna för alla lärare, pedagoger och skolaktiva på och kring orten, oberoende av vilken skola de verkar vid. Alla är varmt välkomna!

I år besöker vi följande orter:

10.2 Närpes – Plats: Närpes gymnasium, nedre våningen

11.2 Kristinestad – Plats: Kristinestads gymnasium

12.2 Vasa – Plats: Lärums utrymmen på Storalånggatan 60

13.2 Korsholm – Plats: Kvevlax lärcenter

17.2 Pedersöre – Plats: Sursik skola

18.2 Larsmo – Plats: Cronhjelmskolan

19.2 Nykarleby – Plats: Zachariasskolan

20.2 Karleby – Plats: Donnerska skolan

25.2 Pargas – Plats: Malms skola

26.2 Esbo – Plats: Mattlidens skola

27.2 Ekenäs – Plats: Seminarieskolan

2.3 Ingå – Plats: Kyrkfjärdens skola

3.3 Lovisa – Plats: Generalshagens skola

4.3 Borgå – Plats: Kvarnbackens skola

9.3 Malax – Plats: Högstadiet i Petalax

10.3 Kyrkslätt – Plats: Winellska skolan

12.3 Helsingfors – Plats: Botby grundskola

Kom och säg hej och prata läromedel och inlärning – det är det vi allra helst gör!