Omgivningslära

Se – lär – förstå
Inför nya LP 2016 utkommer två nya läromedesserier i det nya ämnet omgivningslära. Omkring (åk 1–2) och Omvärlden (åk 3–6) ger på ett inspirerande sätt eleven verktyg för en egen personlig utveckling.

Serierna bygger på att eleverna via egna iakttagelser går vidare till att fundera över orsak och verkan. Med hjälp av diskussioner, forskning, problemlösning och utvärdering ökar förståelsen och ansvaret för omvärlden.