orbital-logotyp-3

 

SAMBAND, ÖVERBLICK OCH MÅNGSIDIGA ARBETSMETODER

 

Orbital är ett nytt läromedel i kemi för gymnasiet enligt GLP2021! Serien fokuserar på att visa samband, ge överblick och bejaka mångsidiga arbetsmetoder.

Läromedlen består av tematiska avsnitt som består av kapitel. Varje avsnitt börjar med en vägkarta över det centrala innehållet då, nu och framöver. Vägkartan visar den studerande vad utgångspunkten är, vad avsnittets mål är och hur temat kommer att fördjupas i senare moduler. Schemat gör alltså klart för den studerande vad hen behöver veta inför avsnittet, vad hen ska lära sig härnäst samt att och hur avsnittet lägger grunden för fortsatta studier.

I början av varje kapitel kopplas temat till för den studerande bekanta fenomen eller sådant som hen lärt sig tidigare. Därefter behandlas temat steg för steg i text, bild, grafik, faktarutor, exempel och mångsidiga uppgifter. Självrättande uppgifter låter den studerande genast kontrollera sin förståelse och öppna uppgifter låter hen aktivera och tillämpa sina kunskaper.

Avsnitten avslutas med en sammanfattning och uppgifter som låter den studerande kontrollera att hen tagit till sig det centrala innehållet.

Serien betonar mångsidiga arbetsmetoder: enskilt arbete, arbete i grupp, experiment, reflekterande läsning och rapportering muntligt och skriftligt. Experiment och materialbaserade uppgifter ingår naturligt i helheten.

 

MÖT VÅR FÖRFATTARE

stefan-gustafsson

 

STEFAN GUSTAFSSON är vår författare till Orbital. Som mångårig lektor i matematiska ämnen i Kyrkslätt, har han över 30 års erfarenheter av undervisning i kemi, kort matematik och lång matematik. ”Jag vill gärna vara med och utveckla ett nytt läromedel i kemi och hoppas att det ska få vara till glädje och stöd både för de studerande och lärarna!”

 

Orbital är en översättning av Ioni (LOPS2021) från Edita. Vi har valt att ge ut serien i svensk version eftersom det är en av de bästa serierna i kemi på finska. Läs mer om förlagans starka, erfarna arbetsgrupp här (på finska).

 

3-omslag

Utgivningsplan

Orbital KE1 och Orbital KE2 utkommer 2022 och Orbital KE3 2023.

Vill du veta mer?

Mejla oss på laromedel@sets.fi eller ring Roland (050 44 83 555) eller Siv (050 374 4040).