Pressmeddelande fritt för publicering

Elever i finlandssvenska grundskolor får fri tillgång till digitala läromedel

Med anledning av myndigheternas rekommendation att skolorna i Finland stänger och övergår till distansstudier, erbjuder Schildts & Söderströms (S&S) grundskolorna sina digitala elevmaterial gratis resten av terminen.

– Vi vill stöda skolorna och eleverna i den svåra situationen. Digitala läromedel är förstås inte en fullgod ersättning för undervisning och inlärning i klass, men med fri tillgång till digitala läromedel får eleverna möjlighet att läsa, lyssna, öva och förkovra sig, säger Nils Saramo, läromedelschef vid S&S Läromedel.

Skolorna får tillgång till de digitala elevmaterialen för sitt stadium: åk 1–6 eller åk 7–9. Materialen distribueras som personliga licenser via skolans domän på laromedel.fi.

– Vi ber skolorna kontakta oss på adressen laromedel@sets.fi. Vi vet ju inte hur många elever som behöver varje läromedel, därför är det viktigt att skolan kontaktar oss, betonar Saramo.

För mer information, kontakta
Nils Saramo
läromedelschef, Schildts & Söderströms
nils.saramo@sets.fi, 0400 59 30 36