Nya läromedel svarar på påtagligt behov

Allt flera väljer B-finska, både i grundskolan och i gymnasiet och i alla delar av Svenskfinland. Hittills har det saknats läromedel för dem som väljer kort lärokurs, och lärarna har varit tvungna att bearbeta material för A-finskan eller att använda material avsett för andra åldersgrupper. Då skolan kör igång i höst är läget ett annat – då finns det läromedel i B-finska både för skoleleverna i åk 7 och första årets gymnasiestuderande.

”Ett välkommet tillskott”, säger undervisningsrådet Yvonne Nummela på Utbildningsstyrelsen.

Nummela följer å tjänstens vägnar med språkvalen i de svenskspråkiga skolorna och konstaterar att antalet elever som väljer B-finska är en stigande kurva. Hon nämner också det ökande antalet nyanlända barn och unga med bakgrund i andra länder som behöver B-finskan.

Situationen i Svenskfinland är spretig och behovet av B-finska varierar stort, både lokalt och från år till år. Det är kommunernas sak om de erbjuder den korta lärokursen och i slutändan kommer det an på antalet elever.

Ann-Sofi Strandberg är en av författarna till Kaveripiiri, det nya läromedlet för åk 6–9, som ges ut av Schildts & Söderströms. Hon undervisar till vardags i finska i åk 7–9 i Närpes och vet vad det vill säga att själv vara tvungen att ta fram material för sin undervisning.

”Jag har ofta haft grupper där en eller två elever läser enligt kursen i B-finska. För dem har jag modifierat A-finskans material, men det säger sig självt att det är besvärligt. Utmaningen är att få till stånd en helhet och att tänka långsiktigt. Behovet av läromedel har länge varit påtagligt.”

I Kaveripiiri får eleverna följa Ayaan, Elli, Leon, Nasir och Ruska i deras vardag med skola, familjeliv, hobbyer och fritid. Eleverna introduceras till både skriftspråk och talspråk. Svenskan är hjälpspråk, men arbetet med läromedlet har ändå präglats av principen ”finska på finska”. Med undantag för Ann-Sofi Strandberg undervisar författarna i finska som främmande språk. Milla-Maria Huominen, Noora Kervinen, Susanna Sainio och Laura Tykkyläinen heter de andra författarna bakom serien.

”Att författargrupperna till serierna i B-finska består av både finsklärare och lärare i finska som andra språk var ett aktivt val från förlagets sida”, säger läromedelschef Nils Saramo. ”Den här kombinationen ger nya synvinklar på inlärningen av finska. Det är viktigt att materialet beaktar att de studerandes språkliga bakgrund varierar.”

Oma tie är namnet för den nya serien i B-finska för gymnasiet. Det är en fristående serie, men tanken är att studerande som har använt Kaveripiiri ska känna igen upplägget. Till exempel går persongalleriet delvis igen. Också här är talad finska i fokus vid sidan om den skrivna.

Om du vill veta mera om utgivningen i finska når du Schildts & Söderströms läromedelschef Nils Saramo på e-post nils.saramo@sets.fi eller tfn 040 059 30 36.

Om du vill veta mer om Kaveripiiri eller hur det är att undervisa i B-finska i åk 7–9 kan du kontakta Ann-Sofi Strandberg på e-post annsofi.strandberg@gmail.com eller tfn 040 715 68 90.

På Utbildningsstyrelsens webbplats finns information om undervisningen i finska i svenska skolor. Titta till exempel på undersökningen ”Det är bra att börja i tid” –undervisningen i finska i de svenskspråkiga skolorna.

Omslagsbilder till finns att ladda ner här: Kaveripiiri 7, Oma tie 1 och Oma tie 2. Bilderna öppnas i ny flik.

 

Presskontakt:
Jonna Boldt, Språkstöd och kommunikation
040 705 2157
jonna.boldt@sets.fi