Schildts & Söderströms stöder paradigmskifte i de finlandssvenska gymnasierna

I höst sker två stora förändringar i gymnasierna: andra stadiet blir avgiftsfritt för nya studerande och samtidigt tar gymnasierna i bruk en ny läroplan, GLP2021. Avgiftsfriheten är ett paradigmskifte för skolorna, lärarna och de studerande. Framöver är det skolan som budgeterar för, köper in och administrerar läromedel.

För att underlätta övergången till ett avgiftsfritt gymnasium, satsar Schildts & Söderströms Läromedel på att gymnasierna ska ha reella alternativ och flexibla lösningar, såväl pedagogiskt som ekonomiskt och administrativt.

”Som förlag har vi lång erfarenhet av kommunal upphandling av läromedel och har använt den erfarenheten för att göra det så enkelt som möjligt för gymnasierna”, säger Nils Saramo, läromedelschef på Schildts & Söderströms.

Ny läroplan betyder nya läromedel i snabb takt. Schildts & Söderströms har en ambitiös utgivning.

”Vi har den bredaste utgivningen av läromedel på svenska i Finland. Inför nästa läsår kommer vi med hela tolv nya serier och till läsåret efter det ytterligare fyra. Det är en stor satsning och därför har vi förstärkt läromedelsavdelningens redaktionella och tekniska resurser.”

Alla Schildts & Söderströms läromedel enligt den nya läroplanen GLP2021 utkommer digitalt och läsåret 2021–2022 utkommer de flesta titlarna också som tryckta böcker.

”Vi tycker det är viktigt att båda alternativen finns”, säger Saramo.

De digitala läromedlen utkommer på en ny digital plattform som ger både lärare och studerande många möjligheter. De studerande kan lyssna på all text, göra uppgifterna i läromedlet och till exempel infoga anteckningar. Läraren kan ge respons på studerandes svar, skapa egna uppgifter och vid behov aktivera modellsvar.

”När allt – texter, videor, uppgifter och anteckningar – är samlat på ett ställe blir både undervisningen och inlärningen smidigare.”

Den nya läroplanen uppmuntrar till ämnesöverskridande arbete.

”Det är viktigt att lärarna enkelt kan samarbeta kring stoff, innehåll och läromedel, och därför kommer lärarna att kunna skapa egna studieavsnitt på vår plattform.”

Gymnasiet kan också välja en allt-i-ett-lösning, Gymnasiebanken. Med den får lärare och studerande tillgång till alla digitala läromedel på en gång. Det betyder att den studerande enkelt kan välja och byta studieinriktning och lärarkåren har utomordentliga möjligheter till ämnesövergripande arbete.

Alla läromedel som ges ut för GLP2021 svarar mot läroplanens mål och beskrivningar.

”Det är grunden för all läromedelsutgivning i Finland”, säger Saramo. ”Därtill anser vi att det är viktigt att läromedel för den finlandssvenska skolan beaktar den finlandssvenska verkligheten. Här gör våra författare ett enastående arbete.”

Alla Schildts & Söderströms läromedel görs av och i samarbete med finlandssvenska lärare.

”Vi producerar både egna läromedel från grunden och översätter noggrant utvalda nya finska läromedel. I bägge fallen gör våra författare ett enormt arbete med att beakta de finlandssvenska studerandenas behov och verklighet.”

Nils Saramo ger en extra eloge till de lärare som översätter läromedel till svenska.

”Det är ett imponerande arbete på många sätt: de jobbar mycket hårt med inte bara stoffet och pedagogiken utan också språket. När språket i läromedlet är gott, blir studierna också lättare.”

”Vi på S&S Läromedel drivs av en stark tro på Svenskfinland och den finlandssvenska skolan. Vi vill för vår del garantera att det finns en svenskspråkig bildningsväg från förskola till högskola i Finland även i framtiden”, säger Saramo.

Du få gärna kontakta läromedelschef Nils Saramo för ett samtal om vad det innebär att andra stadiet i höst blir avgiftsfritt och hur läromedlen möter de nya utmaningarna. Samtalet kan också handla mer specifikt om digitala läromedel eller mera allmänt om läromedel för den finlandssvenska skolan. Du når Nils Saramo på 0400 593036 eller nils.saramo@sets.fi.

 

Presskontakt:
Jonna Boldt, producent med ansvar för språkstöd och informationshantering
040 705 2157
jonna.boldt@sets.fi

Mer information om Schildts & Söderströms utgivning för GLP2021 finns på https://digi.sets.fi/glp2021/