Nu får yrkesutbildningen egna läromedel!

Yrkesutbildningen har länge efterlyst egna läromedel och som ett första steg mot att svara mot de här behoven utkommer i dag Fixa moddan, som namnet antyder ett läromedel i svenska som modersmål.

Utgivaren Schildts & Söderströms vd Nils Saramo gläds över ett gott samarbete med fältet.

”Vi har lyssnat in behovet, som bland annat uttrycktes i tankesmedjan Magmas rapport våren 2022, vi har kommunicerat med olika aktörer och framför allt lärarna inom yrkesutbildningen, och kan nu svara med ett första läromedel utarbetat för yrkesutbildningens behov.”

En extra eloge riktar Saramo till författartrion bakom läromedlet, Tove Bärg, Linda Holm och Martina Lindgren, alla tre verksamma som lärare inom yrkesutbildningen.

Linda Holm, som till vardags jobbar vid yrkesinstitutet Optima i Jakobstad, berättar att författargruppen representerar tre olika läroinrättningar och dessutom har geografisk spridning.

”I arbetet har vi också använt en stor referensgrupp och på så sätt har vi kunnat beakta både önskemål och synpunkter från en stor del av fältet.”

Hittills har lärarna inom yrkesutbildningen varit hänvisade till eget material eller material från Sverige. Fixa moddan är anpassat till yrkesutbildningens läroplan, beaktar behoven både i klassrummet och i yrkeslivet och har dessutom material för olika branscher.

Holm är särskilt nöjd över den flexibilitet läromedlet, som är helt digitalt, ger utrymme för. Det går att ta upp olika ämnen i den ordning läraren önskar, och det finns gott om både övningar för enskilt arbete och gruppaktiviteter. Dessutom ingår en diger materialbank. En extra guldkant ger de 15 filmer om olika kommunikationssituationer som komikern Alfred Backa har gjort enkom för läromedlet.

”Men det bästa är att lärarna nu kan fokusera på pedagogiken och inte behöver sätta tid på att ta fram undervisningsmaterial.”

 

Ytterligare information:

Om du vill veta mera om utgivningen når du Schildts & Söderströms läromedelschef Nils Saramo på e-post nils.saramo@sets.fi eller tfn 0400593036.

Om du vill veta mer om Fixa moddan eller hur det är att undervisa inom yrkesutbildningen kan du kontakta

läromedelsförfattaren Linda Holm, som undervisar vid Optima i Jakobstad, per e-post
linda.holm@optimaedu.fi eller tfn 050 5347 315

eller

läromedelsförfattaren Martina Lindgren, som undervisar vid Prakticum i Helsingfors, per e-post martina.lindgren@prakticum.fi eller tfn 050 4215 588

Presskontakt:
Jonna Boldt, språkstöd och kommunikation
040 705 2157
jonna.boldt@sets.fi