Vår siffervärld – en ny matematikserie för den finlandssvenska skolan

”Piko och Zeta hälsar på sina kusiner i Karleby på höstlovet. De åker dit med buss. Resan dit är 495 km, hur lång är resan fram och tillbaka?”

Det här får elever som börjar i årskurs tre fundera på i höst. Då finns de första delarna av en ny serie i matematik, Vår siffervärld, klara. Författarna, som jobbar i skolor på olika håll i Svenskfinland, har varit måna om att förmedla en miljö som är bekant för eleverna.

Illustratören Anna Härmäläs bilder förankrar också matematiken i vardagen. Bilderna har en viktig roll, de är tänkta att vara ingångar till ett matematiskt samtal i klassen. I förlängningen blir eleverna medvetna om sitt eget matematiska tänkande.

Författarna vill slå ett slag för utomhuspedagogiken och ger många tips på hur man kan flytta ut undervisningen. Naturen är full av kottar, käppar och annat man kan räkna med, och Vår siffervärld inspirerar till lekar i skolans närmiljö. Ibland går det också att räkna med hjälp av snöbollar.

En annan viktig tanke har varit att olika ämnen, i synnerhet modersmål, bildkonst och omgivningslära, ska gå att integrera i matematikundervisningen. Hur många är till exempel bina om en bisvärm innehåller 66 ben?

Vår siffervärld är en storsatsning från förlagets sida, det är inte ofta den finlandssvenska skolan får en helt egen serie i matematik. Utöver elevmaterial ingår också lärarhandledning och ett digert digitalt material.

Du få gärna kontakta Schildts & Söderströms Läromedel för ett samtal om hur ett nytt läromedel blir till. Samtalet kan också handla mera specifikt om matematikundervisningen, eller mera allmänt om läromedel för den finlandssvenska skolan. Börja med att ringa eller mejla undertecknad, jag förmedlar kontaktuppgifter till Vår siffervärlds författare Johanna Pipping-Arrakoski (Esbo), Maria Stenberg (Jakobstad), Johanna Store (Helsingfors) och Maria Ahlberg (Borgå), som kan berätta om de pedagogiska tankarna bakom serien och hur de har jobbat fram läromedlet med sina elever.

De första böckerna för årskurs 1 och 3 har utkommit. Jag skickar gärna recensionsexemplar av böckerna.

På siffervarld.fi hittar du mer information om Vår siffervärld. Där kan man också provläsa de första böckerna.

Nedan finns bilder och annat pressmaterial.

Presskontakt:
Jonna Boldt, producent med ansvar för språkstöd och informationshantering
040 705 2157
jonna.boldt@sets.fi

Undrar du hur långt Piko och Zeta reser på höstlovet? Det blir sammanlagt 990 kilometer. Och i bisvärmen finns 11 bin.


Högerklicka för att ladda ner komprimerad fil: Omslag, bilder och pressmaterial (ZIP)