Visa allt Dölj digitala läromedel Visa enbart digitala läromedel
ASTU OVESTA (GLP2021)

ASTU OVESTA (GLP2021)

Astu ovesta ja valloita maailma suomeksi!

Med den nya serien Astu ovesta blir finskan funktionell, praktisk och personlig! Med klara mål, konkreta strategier och flexibla redskap utvecklas språkfärdigheten mångsidigt.

Varje modul har flera delar. De är indelade i
- Tekstejä ja sanoja (förförståelse, tolka och producera)
- Tilanteita (kommunicera)
- Tietoa (fördjupa och förstärk dina färdigheter) Kapitlen behandlar mångsidigt språkfärdighetens delområden.

Astu ovesta är en kraftigt reviderad upplaga av Ovi auki. Astu ovesta är uppdaterad och kompletterad enligt GLP2021.

I serien Astu ovesta utkommer inte bara modulspecifika titlar utan också två grammatikläromedel. Grammatik A tar upp grammatiken för modulerna FINA1-FINA2 och Grammatik B för modulerna FINA3-FINA6.

Astu ovesta FINA1 utkommer digitalt. Övriga titlar utkommer som både tryckt bok och digitalt läromedel.

I det digitala läromedlet ingår förutom allt stoff, alla uppgifter, ljudfiler och även facit. Det finns både fritextuppgifter och självrättande uppgifter. Man gör alla uppgifter i själva läromedlet. De studerande kan också skicka fritextsvar till sin lärare för respons, och läraren kan skriva egna uppgifter för sina studerande.

Astu ovesta ingår också i Gymnasiebanken, ett allt-i-ett-paket som omfattar digitala läromedel i de flesta läroämnen. 

Se utgivningstidtabell här.

Alla titlar i serien