Visa allt Dölj digitala läromedel Visa enbart digitala läromedel
Bildernas bok

Bildernas bok – handbok för bildkonstundervisningen i grun

Författarna har utarbetat en praktisk handbok i bildkonst för grundskoleundervisningen. Lärarhandledningen är i första hand avsedd för klasslärarna i de lägre klasserna i grundskolan, men den utgör ett utomordentligt stöd för lärare i andra ämnen och stadier när det gäller bildtolkning. Författarnas avsikt har varit att skapa en annorlunda bildkonstbok en bok som är konkret och praktisk men samtidigt inspirerande och nyskapande.

Handboken tar upp både konstbilder och massmediebilder liksom också vardagskonsten, dvs. den byggda miljön omkring oss och bruksföremålen. Ur innehållet kan vidare nämnas: bildens identitetsskapande funktion, bilden och miljön som inspiration och kunskapskälla, form- och materialmedvetande och bilddidaktik. Dessutom tar författarna upp utvärderingsfrågor. 

Alla titlar i serien