Visa allt Dölj digitala läromedel Visa enbart digitala läromedel
Åk 1–6 Modersmål
Bokkompassen Ljusa dagen och mörka natten

Bokkompassen

Bokkompassen är en läsantologiserie för årskurserna 3-6. Texter av olika svårighetsgrad är samlade kring teman och textfördjupningen kan ske helt årskursintegrerat. Eleverna läser texterna antingen individuellt, i läspar eller i läsgrupper. Läsarna uppmuntras till att samtala om texterna. Samtalet kring lästexterna är nämligen en oförsumlig del av läsprocessen som helhet.

Texterna bearbetas med hjälp av uppgifter där elevernas egna erfarenheter och tidigare läsupplevelser ges stort utrymme. Uppgifterna som kommer efter varje text uppmuntrar till djupläsning, vädjar till läsarens egna erfarenheter och vänjer läsaren vid att skriva och samtala om sina läserfarenheter.

Läsningen i kombination med samtalet kring det lästa kan aktivera till fri skrivning, associationsskrivning, diktskrivning och bildkonst.

Margareta Sandin är huvudillustratör.

 

 

Alla titlar i serien