Visa allt Dölj digitala läromedel Visa enbart digitala läromedel
Coda 1

Coda

Den röda tråden i serien Coda är att studerandena skall utveckla ett personligt förhållande till musiken och fördomsfritt kunna förstå och tolka olika slags musik.

Coda 1. Musiken och jag är den första komponenten i serien och här tar författarna upp de grundläggande musikaliska begreppen. Röstbehandlingen är viktig, likaså frågor som rör ljudmiljön och hörselvården, allt detta i anslutning till att spela och sjunga. Musiken och jag omarbetas så att avsnitt om bodyrytmik och tabulaturspel på gitarr kommer till. En del av repertoaren byts ut.

Coda 2. Ett flerstämmigt Finland tar upp de olika musikkulturerna i Finland med subkulturer och med speciell tonvikt på populärmusiken, konstmusiken och folkmusiken. Den europeiska konstmusikens historia behandlas samtidigt som man granskar dess inflytande på det finländska musiklivet. Spel- och sångrepertoaren omfattar populärmusik av olika slag från olika årtionden. Speluppgifter finns för både nybörjare och längre hunna.

Alla titlar i serien

Coda 1 Coda 1

Coda 1

Coda 2 Coda 2

Coda 2