Visa allt Dölj digitala läromedel Visa enbart digitala läromedel
Fy1

Fys för gymnasiet

Fys för gymnasiet är en serie i fysik enligt GLP2016. Med seriens hjälp kan den studerande forma, tolka och utvärdera olika modeller samt använda dem för att beskriva fenomen och göra prognoser.

Fysikens fenomen och teorier åskådliggörs med goda exempel. De mångsidiga uppgifterna förbereder den studerande för studentexamen och fortsatta studier i fysik.

Serien ger läraren större möjligheter att planera undervisningen utgående från olika pedagogiska tankegångar. Innehållet, uppgifterna och de experimentella undersökningarna kan studeras i samarbete med andra eller som undersökande inlärning. Serien passar också i självstudiesyfte.

Alla kursböcker kommer att ges ut både som print och digitalt.

 

Alla titlar i serien