Visa allt Dölj digitala läromedel Visa enbart digitala läromedel
Hi1 Civilisation

Hi för gymnasiet

Hi för gymnasiet täcker såväl de obligatoriska som de fördjupade kurserna i historia. I serien behandlas centrala historiska händelseförlopp ur ett flertal perspektiv. Olika sätt att bygga upp, se på och använda sig av historisk kunskap presenteras och problematiseras.

HI1, HI2, HI3 och HI4 följer GLP2016. I HI5 och HI6 har GLP2021 beaktats.

Alla titlar i serien