Visa allt Dölj digitala läromedel Visa enbart digitala läromedel
Hi1 Civilisation

Hi för gymnasiet

Hi för gymnasiet täcker såväl de obligatoriska som de fördjupade kurserna i historia. I serien behandlas centrala historiska händelseförlopp ur ett flertal perspektiv. Olika sätt att bygga upp, se på och använda sig av historisk kunskap presenteras och problematiseras.

Alla titlar i serien