Visa allt Dölj digitala läromedel Visa enbart digitala läromedel
Hi1 Civilisation

Hi för gymnasiet

Hi för gymnasiet täcker såväl de obligatoriska som de fördjupade kurserna i historia. I serien behandlas centrala historiska händelseförlopp ur ett flertal perspektiv. Olika sätt att bygga upp, se på och använda sig av historisk kunskap presenteras och problematiseras.

Serien följer gymnasiets nya läroplan 2016.

Alla titlar i serien