Visa allt Dölj digitala läromedel Visa enbart digitala läromedel
Åk 1–6 Modersmål
Läseboken 1a

Läseboken

Läseboken 1-4 är tänkt för de fyra första skolåren. Böckerna handlar främst om syskonparet Allan och Linn och deras äventyr och vardag, en vardag där våra finlandssvenska barn kan känna igen sig. Dessutom har också en del faktatexter, sagor och dikter givits utrymme. Förutom läsestyckena innehåller läseböckerna en ordlista med ordförklaringar och ord- och läseförståelseövningar, som uppmuntrar barnen att reflektera över textinnehållet. I läseböckerna finns också avskrivnings- och diktamensövningar.

Ljudboken är tänkt för de elever som behöver extra stöd vid läsinlärningen och den följs upp av Roligt att läsa för 1b-2a. Böckerna ska användas parallellt med Läseboken i vanlig klassundervisning.

I Arbetsböckerna fördjupas och utökas de arbetsuppgifter som ingår i läseböckerna. Här tränas läsfärdighet, skrivrutiner, språkkännedom och ordkunskap. En del av de uppgifter som finns i läseboken återfinns också i arbetsboken.

Lärarböckerna är nästan identiska med elevernas läseböcker, men här finns det tips till läraren och facit till läsförståelseuppgifterna. I lärarböckerna finns det också läsförståelsetest, ordtest, rättstavningsrutor och övningar för muntlig framställning.

 

I Pulpetboken får eleverna läsa mer om Allan och Linn, huvudpersonerna i serien. Boken kan, som namnet säger, finnas i varje elevs pulpet och tas fram när det finns tid för extra läsning. Pulpetboken fungerar också som högläsningsbok eller för enskild läsning hemma.

 

På cd-skivan Hurra vi kan läsa finns visor som ger flera av texterna i läseboken 1 och 2 ett mervärde.

 

 

Alla titlar i serien