Visa allt Dölj digitala läromedel Visa enbart digitala läromedel
Lyckotal 1A Reviderad

Lyckotal

Lyckotal är ett nytt läromedel i matematik, som utkommer på båda svenska och finska. Lyckotal vill inspirera eleven till att undersöka matematiken i vardagen de har omkring sig. Med konkreta övningar och fördjupande uppgifter på flera nivåer tar Lyckotal hänsyn till elevernas olikheter och underlättar lärarens arbete. En genomtänkt pedagogisk struktur gör Lyckotal lätt att använda.

Elevboken består av två delar, Start och Extra. I Start går eleven igenom grundkursen och i Extra fördjupande uppgifter på två nivåer. Varje kapitel avslutas med övningar som övar koncentrationen och läsförståelsen, med uppgifter som ökar samarbetet mellan skolan och hemmet och med spel, som tränar samarbetet mellan eleverna.

I elevboken ingår häftet Träna som övar räknefärdigheten.

Med hjälp av utvärderingshäftet Vad jag lärt mig kan läraren följa med elevens framsteg. Häftet Öva! är tänkt för de elever som behöver mera stöd i undervisningen.

I det digitala materialpaketet finns förslag på hur lektionen kan byggas upp, huvudräkningsövningar, problemlösning, spel och lekar. Materialpaketet har förutom kopieringsunderlag också facit för både elevboken och för Vad jag lärt mig

 

digiTal
Till Lyckotal hör också en nätbaserad helhet digiTal.

 

Alla titlar i serien