Visa allt Dölj digitala läromedel Visa enbart digitala läromedel
Ma1 Gemensam

Ma Gemensam

Ma1 Gemensam (GLP 2016) är den första gemensamma kursen i matematik för gymnasiet. 
Ma1 Gemensam ger den studerande en utomordentlig möjlighet att bekanta sig med studierna i kort och lång matematik före studieinriktningen bestämts. Kursens målsättning är att stärka och komplettera de kunskaper och färdigheter som behövs för att studera matematik i gymnasiet. Ma1 Gemensam vill att den studerande ska upptäcka hur viktig matematiken är för studierna i gymnasiet och också förstå matematikens betydelse i arbetslivet och samhället i stort.

Med Ma1 Gemensam kan läraren på ett smidigt sätt planera sin undervisning och anpassa den till olika pedagogiska grepp.

Teorin och exemplen är skrivna så att den studerande kan tillgodogöra sig kunskapen på egen hand, boken stöder också individuell inlärning och s.k. flipped classroom

Boken innehåller både basuppgifter och fördjupande uppgifter för snabbare elever.
I boken finns utmärkt där man kan använda räknare, detsamma gäller också för program för symboliskt räknande och olika tekniska hjälpmedel.

Boken finns också som digital version, Elevlicens 6 mån och 48 mån.  

I det digitala materialet ingår modellösningar till uppgifterna, frågor för reflektion och en del av teorin med exempel i videoformat.

 

Alla titlar i serien