Visa allt Dölj digitala läromedel Visa enbart digitala läromedel
Ma Gemensam
Ma Gemensam

Ma Gemensam

Ma1 Gemensam är den första gemensamma kursen i matematik för gymnasiet enligt läroplanen för GLP2016.
 
Ma1 Gemensam ger den studerande en utomordentlig möjlighet att bekanta sig med studierna i kort och lång matematik före studieinriktningen bestämts. Kursens målsättning är att stärka och komplettera de kunskaper och färdigheter som behövs för att studera matematik i gymnasiet. Ma1 Gemensam vill att den studerande ska upptäcka hur viktig matematiken är för studierna i gymnasiet och också förstå matematikens betydelse i arbetslivet och samhället i stort.

Alla titlar i serien