Visa allt Dölj digitala läromedel Visa enbart digitala läromedel
Ma2 Kort

Ma Kort

Ma Kort (GLP2016) är en serie i kort matematik för gymnasiet. Serien uppmuntrar den studerande att gripa tag i lärandet, utveckla matematiska tänkande och problemlösningsfärdigheter. 

Målsättningen är att den studerande får positiva erfarenheter av matematiken. Den studerande uppmuntras till ett undersökande lärande.

I serien Ma Kort har man strävat till att uppnå klarhet och tydlighet i upplägget. De praktiska exemplen och de mångsidiga övningarna stöder inlärningen och möjliggör en differentiering av undervisningen.  

Serien framhåller att den studerande ska upptäcka nyttan av matematiken i sina studier, arbetslivet och samhället. Innehållet stöder den studerande att ta emot och analysera matematisk information i en föränderlig värld.

Med serien Ma Kort kan läraren lätt planera sin undervisning i kort matematik. Det mångsidiga innehållet ger möjlighet till olika pedagogiska synsätt.
Alla kursböcker kommer att ges ut både som print och digitalt.

 

Alla titlar i serien