Visa allt Dölj digitala läromedel Visa enbart digitala läromedel
Ma Kort
Ma Kort

Ma Kort

Ma Kort är en serie i kort matematik för gymnasiet enligt läroplanen för GLP2016. Serien uppmuntrar den studerande att gripa tag i lärandet, utveckla matematiska tänkande och problemlösningsfärdigheter. 

Målsättningen är att den studerande får positiva erfarenheter av matematiken. Den studerande uppmuntras till ett undersökande lärande.

Alla titlar i serien