Visa allt Dölj digitala läromedel Visa enbart digitala läromedel
Logga in! åk 7

Modersmål och litteratur för grundskolans åk 7–9

Vår serie  Modersmål och litteratur ger eleverna i grundskolan en gedigen textkompetens att bygga vidare på i fortsatta studier och i arbetslivet. Serien beaktar olika lärstilar.

I Modersmål och litteratur utgår författarna från autentiska och elevnära texter, det vill säga texter som eleverna stöter på i sin vardag och arbetar vidare med dem. Grammatiken öppnar sig för eleverna via tecknade serier medan låttexter visar vägen till lyriken.

Utgångspunkten i serien är multimodala texter som tillsammans med varierande arbetsuppgifterna leder till en mångsidig genrekunskap. Arbetsuppgifterna tar upp teoretiska resonemang ur olika synvinklar och ger nödvändig konkretion.

Modersmål och litteratur omfattar en lärobok och ett lärarmaterial för varje årskurs. I lärarmaterialet ingår råd för hur man arbetar med boken, tips, extra arbetsuppgifter och facit till en del av uppgifterna. Lärarmaterialet ges ut i pdf-format.

 

Logga in! är avsedd för åk 7, Chatta!  för åk 8 och Surfa vidare! för åk 9. 

Illustratör för serien är Markus Åström.

 

Alla titlar i serien