Visa allt Dölj digitala läromedel Visa enbart digitala läromedel
Pi 7

Pi Matematik för åk 7–9

Serien Pi är ett grundläggande och heltäckande läromedel i matematik för åk 7-9. Serien består av en lärobok per årskurs. Dessutom finns den fristående delen Pi Statistik och sannolikhet, som kan tas in i undervisningen vid önskad tidpunkt.

Läroböckerna i serien Pi har en klar struktur där varje nytt moment bildar en helhet. Ny teori framställs klart och förstärks med många exempel. Övningsuppgifterna är nivågrupperade, och de erbjuder såväl basträning som utmaningar. I varje avsnitt finns en tankenöt med extra knepiga övningar. Avsnitten avslutas med ett stort antal hemuppgifter. Facit ingår i läroböckerna.

Stoffet i Pi 7 är indelat i tre kurser: Från siffror till tal, Från punkter till figurer och kroppar och Från tal till bokstäver. Pi 8 är indelad i kurserna: Tal och procent, Vi räknar med bokstäver och Figurer och deras egenskaper. Pi 9 innehåller kurserna: Grafer och ekvationer, Figurer och kroppar och Från delar till helheter.

Pi Statistik och sannolikhet innehåller tolv olika helheter. Vidare ingår repetitionsuppgifter.  

 

 

Alla titlar i serien