Visa allt Dölj digitala läromedel Visa enbart digitala läromedel
Re1

Re för gymnasiet

Re för gymnasiet är vår serie i religion enligt GLP2016. Religionen är ett mångfacetterat fenomen, som förändras i takt med tiden och människan. Eleven får bekanta sig med olika religioner och tolkningar av religion, och ateism. I böckerna behandlas religionen både som en institution och som en del av människans upplevelsevärld. I böckerna problematiseras aktuella frågor och granskas ur flera synvinklar, och olika fenomen förklaras med hjälp av exempel ur samhället.  

Serien är en översättning av Sanoma Pros serie Verso

Alla titlar i serien