Visa allt Dölj digitala läromedel Visa enbart digitala läromedel
Religion för gymnasiet Kurs 5 – Tro i Finland

Religion för gymnasiet

Vår serie Religion för gymnasiet täcker gymnasiets samtliga kurser i religion. Fyra av de fem böckerna i serien är översättningar av den finska serien Virta, medan boken för kurs 4 är utarbetad enkom för de svenska skolorna. I kurs 1, Människan och det heliga, presenteras olika religioner, religionsvetenskap och teologi. Kurs 2, Kyrkan i tidens ström, betonar sambandet mellan kyrka och samhälle under olika tider. Boken Livets val för kurs 3 behandlar kristendomens dogmatik och etik. Kurs 4, Uttryck för tro, presenterar världsreligionerna genom dels en objektiv, informativ text och dels en subjektivt hållen text skriven av en trosutövare. Tro i Finland för kurs 5 ger en mångsidig bild av religion och tro i det finländska samhället både förr och nu.

 

Alla titlar i serien