Visa allt Dölj digitala läromedel Visa enbart digitala läromedel
Samhället

Samhällslära

Serie Samhällslära består av Samhället (SL 1) och Ekonomin (SL 2). Läromedlen finns både som traditionella kursböcker och som digitala böcker.

Samhället presenterar det finländska samhället och allmänna samhällsfenomen utgående från vedertagna begrepp och teorier i statskunskap, socialpolitik och sociologi. Boken vill orientera läsaren i politik och samhällsliv och visa på hur man kan påverka och aktivt delta i ett demokratiskt samhälle.

Ekonomin (SL 2) ger läsarna insikter i ekonomiskt beslutsfattande på olika nivåer, från de privatekonomiska beslut som vi fattar som individer till beslut som berör världsekonomin som helhet. Kursboken ger också en historisk översikt av den finländska ekonomin och världsekonomin.

Alla titlar i serien