Visa allt Dölj digitala läromedel Visa enbart digitala läromedel
Språket i mig Textbok 7–9

Språket i mig

Språket i mig är en helt ny serie i modersmål och litteratur för åk 7-9! Serien utvecklar genrekompetens, möter individen och ger lärare och elever valfrihet och utrymme för kreativitet.

Serien
- vänder sig direkt till eleven och återkopplar till hens verklighet
- har multilitteracitet som utgångspunkt: text, bild, ljud och video betonas genomgående
- ger stor flexibilitet: stoff finns i flera format och kan kombineras på olika sätt
- ger naturliga möjligheter till differentiering
- har såväl övningar för enskilt arbete som övningar att göra tillsammans
- låter eleven möta skönlitteratur i många former och ur många infallsvinklar.

I serien ingår en textbok, tre aktivitetsböcker, digitalt elevmaterial (säljs som skollicens) och ett digitalt materialpaket för läraren.

Alla titlar i serien