Visa allt Dölj digitala läromedel Visa enbart digitala läromedel
Suomi NYT! tekstikirja 3

Suomi NYT!

Serien i A-finska för åk 7-9, Suomi NYT! består av en textbok, en övnings- och grammatikbok och ett facithäfte för varje årskurs. Textböckerna bjuder på stoff av olika  svårighetsgrad för att underlätta en differentierad undervisning. I slutet av varje bok finns ett antal bildbilagor med växlande teman. Dem kan läraren använda enligt eget val. 

Övningsböckerna erbjuder rikligt med både muntliga och skriftliga övningar av olika slag. I övningsböckerna finns separata grammatikblock som presenterar  grammatikaliska strukturer. Till blocken hör också övningar. 
 

Serien finns endast i begränsad upplaga. 

 

Alla titlar i serien