Visa allt Dölj digitala läromedel Visa enbart digitala läromedel
Tänk och räkna Förskoleboken*

Tänk och räkna Förskoleboken

Tänk och räkna Förskoleboken fångar upp barnets tankar om matematik och stimulerar till medvetna matematiska aktiviteter. Boken innehåller mångsidiga övningar som förbereder barnet inför skolarbetet.

Koncentration och samarbete är grundläggande för all inlärning. I barnets egen bok dokumenteras tankar och lösningar, vilket underlättar uppföljningen av barnets utveckling. Med boken följer bildkort, talkort och prickkort.

Till läromedlet hör också en Lärarhandledning. Den förbereder och vidareutvecklar de matematiska inslagen. I handledningen ingår ett stort antal kopieringsunderlag. 

Alla titlar i serien