Visa allt Dölj digitala läromedel Visa enbart digitala läromedel
Tusen och en text
Tusen och en text Elevlicens 48 mån

Tusen och en text

Det digitala läromedlet Tusen och en text fokuserar på att förstå, analysera och tolka de texter och genrer vi möter i vårt multimodala samhälle. Varje kapitel består av en temadel med tillhörande teori. Läromedlet innehåller både klassiska och moderna litterära texter. Centrala författare presenteras i sitt litteraturhistoriska sammanhang. 

I temadelarna arbetar lärarna och studerandena med sex olika teman. I övningarna får de studerande tillämpa det som tema- och teoridelarna behandlat. Läromedlet innehåller undersökande och kreativa uppgifter i vilka de studerande själva reflekterar kring och experimenterar med olika slags texter.
 

Tusen och en text är uppbyggt kring innehållet i kurserna i modersmål och litteratur och beaktar de kraven för olika kompetens enligt GLP2016.
 

Alla titlar i serien