smooth-sailing-logo

KOMMUNIKATION, MÅNGFALD OCH DIFFERENTIERING

 

Smooth Sailing är ett nytt läromedel i engelska för åk 7–9! Serien fokuserar på kommunikation, mångfald och differentiering.

I Smooth Sailing får vi följa ungdomar från olika delar av den engelskspråkiga världen i situationer som både bekräftar och lite utmanar elevernas egen verklighet. Samtidigt som eleverna får möta teman, situationer och frågeställningar som finns i vardagen, får de också möta andra kulturer, olika synvinklar och både små och stora kontraster.

Alla har inte samma utgångsläge vad gäller engelska; förutsättningarna kan i samma klass vara väldigt olika. Därför är Smooth Sailing differentierad i tre nivåer! Tack vare en tydlig och naturlig differentiering blir det lätt och roligt för eleven att utmana sig själv och klättra på kunskapsstegen. Serien inbjuder till många olika sätt att jobba, så att även du som lärare kan välja det sätt som passar dig, gruppen och den enskilda eleven bäst. I det digitala materialpaketet för läraren ger vi konkreta förslag på arbetssätt och tips på till exempel projektarbeten. Olika vägar till samma mål, helt enkelt.

 

SMOOTH SAILING I ETT NÖTSKAL

 

Smooth Sailing i tre punkter:

  1. Smooth Sailing har texter och uppgifter på tre nivåer: Basic, Intermediate och Advanced. Man kan när som helst byta från en nivå till en annan.
  2. Alla kapitel har texter och uppgifter gemensamma för alla nivåer: oberoende av lärstig kan man börja och avsluta tillsammans.
  3. Texterna och uppgifterna kopplar kommunikation och kultur till eleverna och deras intressen och vardag.

Här kan du ladda ner en bildbaserad översikt av upplägget i Smooth Sailing! Översikten beskriver med bilder och exempel hur Smooth Sailing är upplagd och vad läroböckerna innehåller.

 

TRE KOMPONENTER PER ÅRSKURS

 

Smooth Sailing har tre komponenter per årskurs:

  1. Elevbok Böckerna är kombinerade text- och aktivitetsböcker. De består av olika texter och uppgifter som mångsidigt aktiverar och utvecklar språkfärdighetens delområden. Eleven får läsa, tolka, lyssna, reflektera, tala, skapa och skriva. Grammatiken finns samlad i slutet av boken, för maximal flexibilitet i undervisningen. Här kan du provläsa ett utdrag ur Smooth Sailing 7!
  2. Digital elevlicens De digitala elevmaterialen är interaktiva och multimodala. I elevlicensen ingår förstås lärobokens texter och bilder, anpassade för digital läsning, men också ljudbok och digitala uppgifter. En del uppgifter är självrättande och ger omedelbar respons till eleven, andra uppgifter är öppna och låter eleven svara i skrift, ljud eller bild.
  3. Digitalt materialpaket Det digitala lärarmaterialet innefattar allt som ingår i elevlicens och dessutom bland annat facit, kopieringsunderlag och mall för prov. Dessutom får läraren resultuppföljning för elever som har det digitala elevmaterialet.

 

MÖT VÅRA FÖRFATTARE

 

forfattare_sida-vid-sida

 

KATJA LÄHDE har över tio års erfarenhet som ämneslärare i engelska. Hon jobbar just nu som smågruppslärare.

 

“Jag kommer från en tvåspråkig familj och har därmed två modersmål, finska och svenska. På fritiden tycker jag om att sporta, läsa och handarbeta. Jag älskar djur, natur, musik och grammatik. Jag har studerat, jobbat och bott i USA i fem år och där kommit i kontakt med den amerikanska skolvärlden. I mitt arbete som smågruppslärare är det viktigt att vara tydlig och att förenkla, att kunna plocka ut det mest väsentliga stoffet och presentera det på ett lättförståeligt och roligt sätt. Jag gillar att använda mig av bildstöd och färger i undervisningen. Det viktigaste för mig som lärare är att kunna erbjuda eleverna utmaningar på lämplig kunskapsnivå, så att alla kan känna glädje av att lyckas och lära sig.”

 

VERA LILLRANK är lektor i engelska med behörighet också i historia och samhällslära. Hon har åtta års erfarenhet som lärare på heltid men började vikariera redan under studietiden.

 

”Min språkpraktik gjorde jag under två månader i London, vilket förstärkte min kärlek till både staden och landet. På min fritid älskar jag att läsa och se tv-serier och filmer. Jag har också alltid fascinerats av historia och språk, framför allt accenter och dialekter. Musik är också viktigt för mig, liksom jämställdhet och rättvisa. ”Som lärare upplever jag det som viktigt att göra språket roligt och jag vill uppmuntra eleverna till att våga använda det. Jag brukar också betona kultur, musik och historia från de områden vi går igenom i min undervisning.”

 

 

ss7-och-8

Utgivningsplan

 

Smooth Sailing 7 – har utkommit!

Smooth Sailing 8 – har utkommit!

Smooth Sailing 9 – utkommer 2023

 

 

Vill du veta mer?

Mejla oss på laromedel@sets.fi eller ring Roland (050 44 83 555) eller Siv (050 374 4040).