Stiftelsen Bokkultur lediganslår stipendier för utarbetandet av svenskspråkiga fackböcker och läromedel samt litteratur för barn, som utkommer tidigast 2023. Särskilt beaktas populärvetenskapligt skrivande, redaktörsarbete, illustrationer och grafiskt utförande. Stiftelsen välkomnar nytänkande kring bokens form.

Ansökan görs digitalt på bokkultur.fi senast 30.9.2022.

Om du har frågor kan du vända dig till stiftelsens ombud Jonna Boldt, jonna.boldt@sets.fi.

logga