SUOMEKSI 8 TEXT-OCH AKTIVITETSBOK ÄR PÅ TRYCKERIET OCH UTKOMMER INOM MAJ

HUR SER STRUKTUREN PÅ BOKEN UT?

Suomeksi 8 följer samma upplägg som Suomeksi 7 och består således av fem avsnitt, JAKSO, som vardera består av

– ALKU: två bastexter med ordlista och uppgifter – först övningar på orden i textens ordlistan och sedan övningar på och tillämpning av texten
– SANAT: tematisk ordkunskap
– TILANNE: situationsbaserat språk
Sist i boken finns grammatiken samlad, i RAKENTEET, samt en alfabetisk ordlistan finska–svenska
Upplägget med SANASEPPÄ- och KIELIVIISAS-rutor fortsätter.

VAD ÄR DET FÖR INNEHÅLL I SUOMEKSI 8?
9789515238894
Varje JAKSO har ett eget temaområde. I Suomeksi 8 är temaområdena
– Resor
– Natur, djur och växter (fokus är på Finland och Östersjön)
– Livet på landsbygden och i tätorten
– Hälsa
– Trafik och teknik
Tyngdpunkterna i grammatiken är imperativ (nu också i flertal), konditionalis, essiv, translativ, räkneord, MA-infinitiv och possessivsuffix.

FINNS DET SKILLNADER MELLAN SUOMEKSI 7 OCH SUOMEKSI 8?
1) I Suomeksi 8 finns det länkar, hänvisningar, mellan ALKU-kapitlen och RAKENTEET. (Det finns även sådana hänvisningar i nytrycket av Suomeksi 7.)
2) ALKU-delarna är litet längre större och de andra delarna litet kortare. Det ger plats för litet mer luft i texterna och något fler ALKU-uppgifter.
3) Det finns fler uppgifter på grammatik bland ALKU-uppgifterna.
4) TILANNE fokuserar alltjämt mest på muntliga situationer, men det finns nu även ett TILANNE-block som handlar explicit om att skriva: Att skriva sakprosa. Det är i enlighet med undertiteln ”Kerro ja kirjoita”. Det finns även fler direkta skrivövningar utspridda i boken än i Suomeksi 7, som ju hade undertitenn ”Puhu ja ymmärrä”.

KAN JAG PROVLÄSA BOKEN?
Ja, du kan provläsa här.

HUR ÄR DET MED ANNAT MATERIAL?
Digital elevlicens till Suomeksi 8 samt Digitala materialpaketen (lärarmaterial) för både Suomeksi 8 och Suomeksi 7 utkommer till skolstart hösten 2017.