Svenska litteratursällskapet i Finland och Schildts & Söderströms har tagit fram ett nytt läromedel om Zacharias Topelius. Materialet är riktat till modersmåls- och historieundervisningen i gymnasiet.

Läromedlet integreras i Schildts & Söderströms digitala läromedel i modersmål och historia. Dessutom finns läromedlet fritt tillgängligt på gratis.laromedel.fi fr.o.m. Educa 2018.

Läs mer om läromedlet här.

 

skarmavbild-2018-01-11-kl-10-41-24

skarmavbild-2018-01-11-kl-10-41-01

sls-logo_mainss-laromedel-slogan