Tiden 5–8.8.2022 genomför vi planerat underhållsarbete för våra digitala läromedel. Under den tiden kan läromedlen inte startas och användas.

Underhållet gäller läromedel som utkommit 2021 eller senare. Äldre läromedel är tillgängliga.

Underhållsarbetet höjer prestandan och lägger framför allt grunden för nya funktioner (t.ex. resultatuppföljning).